Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

Rouwen – ‘een uniek persoonlijk proces’

Als een dierbare komt te overlijden breekt er voor de direct betrokkenen een periode aan waarin van alles geregeld en georganiseerd moet worden. Meestal komt na deze periode de verwerking op gang want als het ‘stil’ wordt dringt het besef van het verlies pas echt goed door.

Rouwen is een proces. Het helpt de rouwende zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Iedereen die een moeilijke, ingrijpende of traumatische gebeurtenis doormaakt krijgt met dit proces te maken. Rouw betreft niet alleen de dood. Elk groot verlies brengt rouw met zich mee zoals een onvervulde kinderwens, een echtscheiding, verliezen van werk, verlies van gezondheid e.a.

Persoonlijk proces

Rouw kent vele aspecten maar is vooral een persoonlijk proces dat ieder op zijn eigen unieke wijze doormaakt. Het rouwproces is pas afgerond als alle bijbehorende rouwfasen zijn doorlopen. Als degeen of hetgeen men heeft verloren een plek heeft gekregen, men zich weer goed kan voelen, kan genieten, de problemen van het leven weer aankan en minder in beslag wordt genomen door het verdriet, kortom: als men weer verder kan met het eigen leven zonder te vergeten.

Als er niet wordt gerouwd

Rouwen is nodig om het verdriet te verwerken. Rouwen is door de emoties en gevoelens die vrij komen heengaan, deze voelen en doorleven zodat ze een plek kunnen krijgen. Dat kan moeilijk en confronterend zijn en de behoefte geven de soms heftige emoties het liefst te vermijden of te onderdrukken. Extra lastig kan het worden als niet geleerd is met emoties om te gaan en een onvrijheid wordt ervaren om emoties in de nabijheid van anderen te tonen. Een rouwproces dat niet op gang komt of niet goed wordt doorlopen kan op den duur verschillende psychische klachten geven zoals:

  • prikkelbaarheid
  • moeheid
  • stress
  • eetproblemen
  • neerslachtigheid
  • psychosomatische klachten
  • slapeloosheid

Deze klachten beïnvloeden het persoonlijk functioneren en kunnen op langere termijn leiden tot grotere psychische klachten en stoornissen zoals depressie, verslaving, angst om verlaten te worden of los te laten, eetstoornis.

Begeleiding

Begeleiding bij rouwverwerking is erop gericht om  (alsnog) alle fasen van het rouwproces te doorlopen en de rouw (alsnog) op een gezonde manier te verwerken op een eigen unieke wijze.

Copyright praktijk One ©