Visie en Missie

Visie op het mens-zijn en het leven

Het leven in al zijn facetten aangaan, op je eigen unieke wijze, vanuit dat wat voor jou belangrijk is en waarbij je naar jezelf durft te kijken, jezelf trouw kunt blijven en waarbij je je hart blijft volgen is een ware levenskunst. Het geeft innerlijke kracht en balans.

Soms wordt deze balans verstoord als er (ingrijpende) dingen gebeuren die een grote emotionele impact hebben of een beroep doen op (psychosociale) vaardigheden die nog niet (voldoende) worden beheerst.

Een worsteling of een crisis in het leven is soms nodig om verder te kunnen komen. Emotioneel ingrijpende situaties en gebeurtenissen geven ons de mogelijkheid ons verder te ontwikkelen, anders te leren kijken, anders te leren denken en anders in het leven te staan. De opdracht/taak die je hierbij te doen hebt is een heel unieke en persoonlijke. Jij en jij alleen kunt deze verwezenlijken, want jij hebt hierin zelf iets te leren. Als jij de moed hebt dit proces met jezelf aan te gaan kom je hier sterker, krachtiger en wijzer uit.

Visie op begeleiding

Ieder mens is uniek als het gaat om wat het beste bij hem past en aansluit: Begeleiding heeft het beste resultaat als deze aansluit op het type mens en diens behoeften. Integratieve begeleiding wil zeggen dat er meerdere begeleidingswijzen kunnen worden samengevoegd tot een begeleiding op maat. Iedere begeleiding is daardoor, net als jij, uniek.

Het is de hulpverleningsrelatie die heelt: Kennis en kunde zijn belangrijk, hieraan heb je echter niets als de relatie tussen jou en mij (cliënt en hulpverlener) niet goed is. In deze werkrelatie zijn de menselijke factoren ‘veiligheid’ en ‘vertrouwen’ van groot belang om de begeleiding te kunnen laten slagen. Als jij je veilig en vertrouwd voelt in het contact ben je toegankelijker en durf je jezelf ook (emotioneel kwetsbaar) te laten zien. Dit is essentieel voor een goede begeleiding en een succesvol resultaat. 

Missie

Leven is leren en ontwikkelen. Dat is inherent aan ons mens-zijn. Van nature zit deze drang in ons. Daarin heeft ieder van ons onze eigen unieke en persoonlijke ontwikkelingsweg te gaan met persoonlijke thema’s die vroeg of laat vragen om uitgewerkt te worden.

Het is mijn doel jou op deze weg te begeleiden bij het vinden van de juiste richting, en bij te dragen aan jou innerlijke ontwikkeling en vervolmaking. Wijzer worden, innerlijk groeien is belangrijk opdat jij deze wijsheid en levenslessen weer kan doorgeven aan jouw naasten, je kinderen, ‘de mensheid’ in zijn algemeen. Zo kunnen we beiden bijdragen aan een betere wereld.