Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

Stress en burnout zijn serieuze problemen van deze tijd. Het aantal mensen met een burnout neemt toe. Steeds meer mensen ervaren een te hoge mate van drukte en stress in hun leven, voelen zich moe en uitgeput en hebben het gevoel de grip op zichzelf en hun leven te verliezen. Zij voelen zich overspoeld.

Als je langere tijd meer energie geeft dan je kunt opnemen raakt je energiebalans verstoord. Je energievoorraad neemt steeds verder af en op enig moment is deze op en raak je uitgeput.

‘Burnout is een uitputting van lichaam en geest als gevolg van langdurig opgebouwde spanning en stress’ Burnout is ook een eindstadium van een lange periode van overbelasting door het opstapelen van stressoren en frustraties waardoor je niet meer goed kunt functioneren. Dit betekent dan ook dat je gelegenheid krijgt het vanaf nu anders te gaan doen.

 

Het proces van persoonlijke bewustwording en innerlijke groei

De grootste oorzaken van een burnout zijn langdurige spanning en stress. Een burnout ontstaat als gevolg van een persoonlijk onvermogen om met deze spanning en stress om te gaan. Je hebt bijvoorbeeld situaties (te lang) in stand gehouden, grenzen niet of niet tijdig aangegeven, teveel eisen aan jezelf gesteld etc.

Begeleiding bij herstel

Herstellen van een burnout vraagt, naast veel rust in de beginperiode, ook om bewustwording van je persoonlijke valkuilen en triggers en het ontwikkelen en aanleren van nieuwe vaardigheden om met stress en spanning om te gaan zodat je in de toekomst beter voor jezelf kunt zorgen en het leven kunt leiden dat je graag wil leiden. Bij praktijk One kun je terecht voor gerichte begeleiding die o.a. kan bestaan uit:

  • Zelfzorg
  • Inzicht verkrijgen in de oorzaken van je burnout
  • Het opheffen/doorbreken van deze oorzaken
  • Omgaan met spanning en stress
  • Het (leren) maken van keuzes en het aanbrengen van veranderingen die nodig en wenselijk zijn
  • Het ontwikkelen van (assertiviteits-)vaardigheden
  • Het vergroten/verbeteren van zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • Begeleiding bij faalangst
  • Terugkeer naar werk (re-integratie)
  • Terugvalpreventie