Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

Voorkom onnodig verzuim!

Iedereen is gebaat bij gezonde en goed functionerende medewerkers die zich prettig voelen op hun werkplek. Aangezien verzuimkosten hoog zijn is het van belang (langdurig) ziekteverzuim zo kort mogelijk te houden en het liefst te voorkomen. Een goede en passende begeleiding bij (dreigend) ziekteverzuim is dan van groot belang.

Praktijk ONE biedt kortdurende, praktische en oplossingsgerichte begeleiding aan werknemers met psychosociale (werkgerelateerde) klachten die hen belemmert in hun functioneren.

Bedrijfscounseling werkt! Steeds meer bedrijven en organisaties weten daarom de weg naar een bedrijfscounselor te vinden.  Bedrijfscounseling biedt een belangrijke en duurzame ondersteuning bij het bevorderen en handhaven van de gezondheid van uw medewerkers.

Bedrijfscounseling wordt ingezet om

 • (langdurige) uitval te voorkomen
 • herintreding / reïntegratie te bespoedigen
 • (gewenste) vaardigheden aan te leren of verder te ontwikkelen
 • werkprestaties te verbeteren

 De voordelen van bedrijfscounseling

 • Laagdrempelig en toegankelijk
 • Kortdurend, praktisch en oplossingsgericht
 • Kostenbesparend: voorkomen of terugdringen van (langdurige) uitval, bespoedigen van herintreding
 • Verhoogt productiviteit, vitaliteit en professionaliteit: van uw medewerkers
 • Effectief: door toepassing van meerdere begeleidingswijzen kan begeleiding op maat worden geboden die aansluit op uw werknemer als persoon, diens klacht en diens werkomgeving
 • Brede kijk: er wordt niet alleen gekeken naar het persoonlijk aspect van uw medewerker maar ook naar aspecten van het systeem waarin uw medewerker functioneert (de werkomgeving en de organisatie)
 • Kennis en ervaring: vanuit een breed werkterrein: persoonlijke psychosociale problematiek, werk gerelateerde problematiek, en relatie- problematiek
 • Een uitgebreid doorverwijsnetwerk: naar andere specialistische vormen van hulpverlening.

Toepassingsgebieden

 • Stress, overspannenheid en burnout
 • Psychosomatische klachten
 • Vastlopen in functioneren door problemen met de aard van de werkzaamheden
 • Hanteren van conflicten
 • Problemen in de werkhouding
 • Problemen met communiceren
 • Motivatieproblemen (ontevreden zijn, vaak als gevolg van reorganisatie en wijziging van taken)
 • Privé gerelateerde problemen die invloed hebben op het werk
 • Pestgedrag en gepest worden op het werk
 • Disfunctioneren van/binnen teams
 • Re-integratie en herintreding

Kosten bedrijfscounseling

Ieder begeleidingstraject is maatwerk en specifiek afgestemd op de situatie, de hulpvraag en wat het beste resultaat geeft. Als u overweegt bedrijfscounseling in te schakelen en u wilt meer informatie dan kunt u contact opnemen voor een vrijblijvend en kosteloos informatief gesprek. Op basis hiervan kan een offerte  worden opgesteld.  

Cursussen voor uw medewerkers

Lees meer over de cursus ‘assertief handelen in werksituaties’ klik hier