Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

Psychische klachten op verschillende niveaus

Integratieve counseling: psychische klachten kunnen ontstaan als gevolg van situaties in het dagelijks leven of gebeurtenissen die zich recentelijk hebben voorgedaan. Met kortdurende, praktische en oplossingsgerichte begeleiding kunnen deze klachten worden verholpen.

Integratieve psychotherapie: psychische klachten kunnen ook een dieperliggende oorzaak hebben. Ligt de oorsprong hiervan verder in het verleden, dan hebben deze klachten ook langere tijd invloed gehad op ons denken, voelen en gedrag. Psychische klachten die hun oorsprong hebben op dit dieperliggende niveau vragen een andere, meer specifieke aandacht,  zorg en begeleiding. Integratieve psychotherapie biedt deze begeleiding middels verschillende begeleidingswijzen.  

Meer informatie over Integratieve counseling, klik hier

Meer informatie over Integratieve psychotherapie, klik hier

De integratieve kijk op de mens

Een integratief counselor/therapeut kijkt naar de mens als geheel en heeft hierbij aandacht en zorg voor alle aspecten waarbinnen het menselijk functioneren zich afspeelt:

het fysieke aspect – het emotionele aspect – het cognitieve aspect en het existentiële/spirituele aspect.

In de begeleiding worden al deze aspecten betrokken en wordt indien nodig met andere disciplines samengewerkt of worden andere disciplines bij de begeleiding betrokken.