Telefoonnummer

06-23188566

info@praktijkone.nl

info@praktijkone.nl

Adres

Graafseweg 274 Nijmegen

De ZIN van verslaving

door Thessa Hendriks – augustus 2015

Verslaving is een van de grootste en meest complexe chronische ziektebeelden van de mens. Bij afhankelijkheid van een middel is men de controle over het gebruik van het middel verloren. Er is een constante hunkering, ‘craving’, aan datgene waar men aan verslaafd is geraakt. Ondanks herhaalde pogingen om met het middelengebruik te stoppen lukt dit niet. Men komt in een zich steeds herhalend patroon van gebruik terecht.

  • …het willen voelen van het effect
  • verlangen naar het middel
  • steeds meer nodig hebben
  • gebruik neemt toe
  • neerwaartse spiraal
  • het willen voelen van het effect…

Diepere kijk op begeleiding

Iedere verslavingssoort kent zijn eigen specifieke kenmerken. Over het ontstaan van een verslaving bestaan veel verschillende visies en even zoveel soorten behandelingen. Verslavingen zitten complex in elkaar. Er zijn fysieke, emotionele en cognitieve aspecten bij betrokken. Bij verslavingsproblematiek speelt echter ook een existentieel aspect een belangrijke rol. Oorzaak en/of gevolg van een verslaving is dat de existentie van de verslaafde verarmd is geraakt waardoor hij zichzelf niet als een zinvol en betekenisvol mens ziet en ervaart. Dit vraagt om een verdiepende kijk met betrekking tot effectieve begeleidingswijzen.

Integratieve psychotherapie

Uit onderzoek is gebleken dat existentieel georiënteerde begeleidingswijzen een positief effect hebben op de behandeling van verslaafden. Het vergroten van het existentiële welbevinden van verslaafden maakt het makkelijker om het stoppen vol te blijven houden. Integratieve psychotherapie biedt gerichte therapeutische begeleiding bij verslavingsproblematiek waardoor verslaafden zichzelf en hun leven weer zin- en betekenis kunnen geven en hun welbevinden wordt vergroot.  

De weg naar herstel kan lang duren maar biedt ook mogelijkheden en uitdagingen om de verslaving te overwinnen en het leven rijker te maken met nieuw verworven inzichten.

Copyright Praktijk One©